W ramach podpisanej umowy:

  • Pomoc w otwarciu działalności gospodarczej – bezpłatna
  • Pomoc w założeniu spółki – bezpłatna
  • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – bezpłatne
  • Rozwiązanie umowy – bez okresów wypowiedzenia

Rabaty:

  • Pierwszy miesiąc obsługi księgowej – 50 % rabatu od wartości ustalonej ceny
  • Zmiana dotychczasowego biura rachunkowego – 99% rabatu od wartości ustalonej ceny