Rodzaj prowadzonej działalności

Ilość dokumentów*

w tym faktury sprzedaży

Płatnik VAT

Ilość pracowników - umowa o pracę:

Ilość pracowników - umowa o dzieło i zlecenia:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Uwagi

* średnia, miesięczna ilość faktur zakupu i faktur sprzedaży