Rodzaj prowadzonej działalności

Ilość dokumentów*

Płatnik VAT

Ilość pracowników - umowa o pracę:

Ilość pracowników - umowa o dzieło i zlecenia:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Uwagi

* średnia, miesięczna ilość: faktur zakupu, faktur sprzedaży, wyciągów bankowych (dzienne), raportów kasowych (ilość pozycji), poleceń księgowań